© Copyright 2007-2020, Couteaux Fiscaal Advies - Fiscaal en financieel adviseur voor de regio Eindhoven en omstreken.

Algemene voorwaarden              Disclaimer              Privacyverklaring 

Disclaimer
Alhoewel Couteaux Fiscaal Advies alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, op zorgvuldige wijze en naar beste weten samenstelt, staat Couteaux Fiscaal Advies op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Couteaux Fiscaal Advies aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De gebruiker van de door Couteaux Fiscaal Advies verstrekte informatie wordt dan ook met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar te allen tijde de te gebruiken informatie te controleren. Tevens dient u bij gebruik van onze informatie accoord te zijn met onze algemene voorwaarden.